Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli rozpoczęło swą działalność 31 grudnia 2003 roku. Zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  z dnia 15 września 2003 roku i jest samodzielną jednostką budżetową, działającą na podstawie statutu. Do głównych celów Biura w Brukseli zalicza się podejmowanie działań na rzecz integracji Województwa Zachodniopomorskiego ze strukturami Unii Europejskiej oraz reprezentowanie interesów regionu w instytucjach Unii Europejskiej i wobec innych grup interesów działających w Brukseli.  A więc podejmowanie działań na rzecz regionu poprzez działalność w trzech głównych kierunkach, tj. informacja, lobbing oraz promocja regionu. Zadaniem Biura jest również informowanie o bieżących wydarzeniach mających miejsce w Brukseli a także o decyzjach instytucji europejskich, współpraca z placówkami dyplomatycznymi RP oraz z przedstawicielstwami innych województw. W Brukseli swoje przedstawicielstwa posiadają nie tylko wszystkie polskie województwa ale i zdecydowana większość regionów i landów państw Unii Europejskiej. Zachodniopomorskie biuro dysponuje 2 etatami w Brukseli oraz 1,5  etatu w Szczecinie. Koszt jego funkcjonowania przekracza nieci 1 mln zł. To duże pieniądze. A więc czy warto takie pieniądze inwestować w rozwój naszego regionu. Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej na swoim ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Biura Regionalnego w Brukseli. Oznacza to, że Biuro nadal będzie funkcjonowało i wspierało województwo w Brukseli.

To jest nasz samorządowy reprezentant najbliżej centrum unijnych wydarzeń, nasz bo regionalny, wojewódzki a więc tym samym powiatowy i gminny.

Dzięki działaniom biura i zamieszczanym na jego stronie informacjom, możemy być blisko bezpośrednich europejskich wydarzeń, poznawać partnerów, system przydzielania dotacji czy zasady dofinansowania z unijnego budżetu. Warto więc bywać na „stronce” internetowej samorządowego przedstawiciela województwa zachodniopomorskiego w Brukseli.

 

 
 

Jerzy Kotlęga

 Zachęcamy do kontaktu jeśli jesteś zainteresowany/a umieszczeniem reklamy w formie artykuły wyróżnionego!

 

 

Biuro reklamy TKK

ul. Czarnieckiego 7, Kołobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00.

tel. 94 355 38 04 lub 94 355 38 13

e-mail : reklama@tkk.pl

 

PROMOCYJNE CENY EMISJI REKLAM !

Poniżej publikujemy przykładowe pozycje modułów reklamowych wraz z cennikiem.

 

ZOBACZ ROZKŁAD MODUŁÓW REKLAMOWYCH

ZOBACZ CENNIK REKLAM