Są to trasy: Nadmorska, Pojezierna, Bałtyk – Wałcz, Wokół Zalewu Szczecińskiego, Dolina Tywy, Wał Pomorski, Dolina Regi – Drawieński Park Narodowy, Zwiniętych Torów, Dolina Płoni, Nadodrzańska (szlak Zielona Odra), Pałaców i Zamków, Szczecin – Kołobrzeg. W koncepcji budowy tras rowerowych w zachodniopomorskim przewiduje się realizację 1000 – kilometrowej sieci turystycznych dróg dla rowerzystów.
Budowa tras realizowana będzie z różnych źródeł finansowania, a więc stopień zaawansowania przygotowań jest zróżnicowany. W projekcie udział bierze blisko 70 jednostek samorządu terytorialnego, które partycypują w kosztach inwestycji a w przyszłości zajmą się także utrzymaniem tras. Budowa pierwszych odcinków już się rozpoczęła. Do województwa trafił strumień unijnych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pomiędzy gminy, powiaty i instytucje rozdzielono już pierwsze pieniądze.
W budżecie województwa zachodniopomorskiego na 2018 rok przewidziano 77 mln zł. Na budowę Nadmorskiej Trasy rowerowej zaplanowano w przyszłym roku 16,224 mln zł. Pozwoli to zrealizowanie inwestycji w wyniku której powstanie 24,4 km ścieżek rowerowych wraz z niezbędnym oznakowaniem. Najwięcej pieniędzy, aż 44,37 mln złotych trafi w 2018 roku na budowę Trasy Pojeziernej. Powstanie tam 75,3 km nowych tras rowerowych. Na budowę Trasy Zielonego Pogranicza na odcinku Gryfino – Trzcińsko przewidziano 5,9 mln zł. Powstaną tu 3 odcinki ścieżki rowerowej o łącznej długości 10,92 km. Z tych środków sfinansowane zostanie także oznakowanie 37,14 km istniejącej już części szlaku rowerowego.
Na budowę szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w roku 2018 przeznacza się 6,62 mln zł. Środki te pozwalają na budowę ponad 40 km szlaków rowerowych łączących Szczecin ze Świnoujściem w otoczeniu rzeki Odry, jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego. 300 tys. złotych wydanych zostanie na wykonanie modelowego innowacyjnego odcinka trasy z fosforyzującą nawierzchnią, parkingi, boksy rowerowe oraz oznakowanie w okolicy Mrzeżyna w ramach Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10).  W 2018 roku opracowanych zostanie 16 dokumentacji technicznych nowych tras rowerowych na które zaplanowano w budżecie województwa 3,5 mln zł.
W przyszłym roku ze środków będących w dyspozycji sejmiku powstanie więc ponad 150 km nowych tras rowerowych, parkingi, boksy rowerowe oraz oznakowanie. Opracowana zostanie dokumentacja pod kolejne trasy. Kosztować to będzie ponad 66 mln złotych pochodzących z funduszy unijnych oraz 11 ml złotych pochodzących z dochodów własnych województwa zachodniopomorskiego. 


Jerzy Kotlęga