W związku z wnioskiem mieszkańców Grzybowa dotyczącym ujęcia w planie budżetu na rok 2018 wykonania remontu ulicy Kołobrzeskiej w Grzybowie, wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu kwoty w wysokości 100.000 złotych na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem przebudowy ww. drogi powiatowej.

Dodaj komentarz
Czytaj więcej...

Uzyskanie decyzji, dostęp do map, planów zagospodarowania przestrzennego czy możliwość złożenia wniosku i uiszczenia opłaty. To tylko przykłady spraw, które będziemy mogli załatwić elektronicznie. Urząd Marszałkowski pracuje nad stworzeniem kompleksowego systemu e-usług, który obejmie nie tylko urząd i jego jednostki, ale także starostwa w całym regionie.

Dodaj komentarz
Czytaj więcej...