14 lipca 2017 roku ogłoszono przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II. Inwestycja realizowana przez Powiat Kołobrzeski, otrzyma dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, rok 2017 w wysokości ok. 3.000.000,00 zł.

Dodaj komentarz
Czytaj więcej...

Ratownicze wykopaliska archeologiczne, które realizują archeolodzy z Łodzi (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska "Barta”) na zlecenie GDDKiA prowadzone są w ramach przebiegu węzła drogi ekspresowej S6, na obszarze 143 arów. Do chwili obecnej znaleziono osadę ludności kultury wielbarskiej oraz liczne obiekty nowożytne.

Dodaj komentarz
Czytaj więcej...