W 2011 roku zmieniły się zapisy w Ustawie Uzdrowiskowej. Zgodnie z nimi uzdrowisko musi posiadać 65% zieleni. Radna Karolina Szarłata Woźniak uważa, że to za mało i proponuje by apelować do władz centralnych o zwiększenie do 75%. Pozostali radni uważali natomiast, że problem z przeurbanizowaniem strefy w Kołobrzegu można rozwiązać we własnym zakresie, zmieniając zapisy studium.

Dodaj komentarz
Czytaj więcej...