W związku ze zmianą nazw ulic obowiązującą od 18 sierpnia 2017 r. informujemy osoby prowadzące działalność gospodarczą o konieczności dokonania zmian z tego tytułu we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej. System CEIDG nie weryfikuje ww. zmian samoistnie, gdyż aktualizacje wnoszone do wpisów odbywają się na wniosek przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz
Czytaj więcej...